Tietosuojakäytäntö

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

RelaTime Oy (Y-tunnus: 3115117-8)
Ampiaiskuja 4

15300 Lahti

040 153 0036

Rekisteriin liittyvät yhteydenotot

info@relatime.fi

Rekisterin nimi

RelaTime Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen kerääminen

Pääasiallisesti keräämme henkilötietojasi suoraan sinulta itseltäsi palveluiden ja/tai tuotteiden toimittamista varten. Keräämme henkilötietojasi suoraan sinulta esimerkiksi, kun rekisteröidyt palvelun käyttäjäksi, tilaat palveluita ja/tai tuotteitamme tai päivität profiiliasi.  Henkilötietojasi voidaan kuitenkin kerätä myös automaattisia menetelmiä hyödyntäen, esimerkiksi kirjautuessasi verkkovalmennusjärjestelmään, muutoin selaillessasi verkkosivujamme tai evästeiden kautta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on RelaTime Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tuote- ja / tai palvelutilausten arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen ja yritysten palveluista, tapahtumista tai sisällöntuotosta ilmoittaminen. Rekisteriä käytetään myös hävinneiden tuotelähetysten tai palvelutuotteiden seurantaan. Tietoja voidaan käyttää RelaTime Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää RelaTime Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. RelaTime Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten tarpeiden niin vaatiessa. Tietoja käsitellään ainoastaan RelaTime Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten järjestelmien kautta.

RelaTime Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä RelaTime Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@relatime.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterissä olevat tiedot

Voimme kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietojasi:

Perus- ja yhteystiedot

Tilaamiasi palveluita ja/tai tuotteita koskevat tiedot

Maksutavat tai laskutustiedot

Annetut suoramarkkinointiluvat

Vastaanotetut ja avatut sähköiset suoramarkkinointiviestit

Osallistumistiedot RelaTime Oy:n järjestämiin tapahtumiin tai muihin aktiviteetteihin

Palautteet ja muut yhteydenotot

Kirjautumistiedot palveluun

Fysiologiset tiedot

Verkkotunnistetiedot (muun muassa IP-osoite ja päätelaitteen tunnistetiedot)

Mahdolliset muut meille antamasi tiedot.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain ja ainoastaan RelaTime Oy:n käytössä, paitsi silloin kun em. yritys käyttää ulkoista palveluntarjoajaa palvelun tai tuotteiden toimittamisen niitä edellyttäessä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta RelaTime Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole RelaTime Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Markkinoinnin suostumukset ja kieltäminen

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä RelaTime Oy:n toimittamasta ja kohdentamasta markkinoinnista. Kieltopyyntö toimitetaan sähköisesti osoitteeseen info@relatime.fi Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamisen ja palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömät viestit.

Tietojen säilytysaika

RelaTime Oy säilyttää tietoja lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti. Muilta osin tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan verran tai kunnes asiakas itse peruu uutiskirjetilauksensa.

Tietosuojaselosteen sisällön muuttaminen

RelaTime Oy kehittää palveluaan ja tuotevalikoimaansa jatkuvasti ja pidättävät oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus, että asiakasta koskevia tietoja käsitellään ja tieto mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.

Tarkastuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterinpitäjään, tiedot yllä. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakastietojärjestelmässä annettuun osoitteeseen.

Asiakas voi pyytää poistamaan, muuttamaan, päivittämään siirtämään ja korjaamaan virheellistä tietoa, ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@relatime.fi. Asiakkaalla on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@relatime.fi

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Relatime Oy:n sisäisten järjestelmien käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa toimistotiloissa.